Menu

Menu

ForsideVarde by BillederNyhederKalenderVarde ByProjekterFacebookOm Kontakt Formand Flemming Bynge Næstformand Poul Henning Sekretær Preben Tirstrup Kasser Ernst JessenCarsten Schultz-NielsenCarsten SundbækCarsten Pedersen Erik Steen KristensenHenrik NielsenInge JacobsenOle Thomsen DagsordenBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinksUdviklingsplaner
Foto:

Om Udviklingsrådet Varde By

Liste over aktiviteter Varde by Udviklingsråd kigger på

 

Turisme
1. Pendlerbus til og fra strand
2. Info skærme/brochurer (Fælles platform)
3. Autocamperplads (Operatør?)
4. By camping (Varde Sommerland?)
5. Vadehavs Camino
6. Turismeuddannelse
7. Projektor reetablering
8. Turisme seværdigheder skilte (+Liste/oversigt => Promovering)
 
Varde Syd
Søerne
Pyt Ege
Ribevej/Søndergade
 
Varde Nord
Møllekvarteret Legeplads
 
Grønt område - Bynær eng / Nationalpark Vadehavet
1. Engpleje, busk- og træfældning ved å og eng
2. Voldgravsoprensning
3. Synliggøre området fra vejene
4. Skraldespande langs sti på nordsiden
5. Bro over åen ved byengen/Åparken
6. Bro ved Slotsbanken (Kyst til kyst passage af voldgrav)
7. Havnepladsen (Tydeliggøre sammenhænge/Torv - Havn )
8. Kyst til kyst stien (Gøres passabel)
 
Kommuneplan
a. Næste beboelsesområde
b. Næste Industriområde
c. Forskønnelse af indfaldsveje
 
Frello
1. Kunstmur
2. Hus
    a) Oprindeligt projekt evt. m/tilpasninger
    b) Plan for anvendelse
    c) Plan for drift og vedligehold
    d) 
3. Tårn/Krukke i Torvegade
4. Museet (Synlighed)
5. Lys på Frellogavle
 
Trafik
1. Cykelsti Roustvej til Nysø
2. Rundkørsler frem for lyskryds
3. Fartregulering Storegade
4. Parkering 
5. Overgang for bløde trafikanter 
   a) Over/under banen (Hjertingvej/Engdraget)
   b) Under omfartsvej mod Nysø)
6. Adgangsveje til industriområder
7. Skiltning (Virksomheder)
8. Skoleveje (Bl.a. via Ortenvej til Frelloskolen og i syd)
9. Gratis busser i Varde by
10. Forlægning af Torvegade / Slotsgade krydset m/torv + kunst
 
Varde Rekreation og fritid
1. Søndre Plantage (Shelters) 
2. Naturlegeplads
3. Fritidstilbud 
4. Hundeskov
5. Indfaldsvejens forskønnelses (Arbejdsgruppe)
6. Slugten reetablering af arbejdsgruppe
   a) Dræn
   b) Træfældning
   c) Vedligehold
7. Broen til Sommerland: Belysning
8. Picnic mål:
   a) Bjerget
   b) Pyt Ege
   c) Nysø
9. Cykel nursing (Flere steder)
10. Vinterbadning m/sauna etc.
 
Varde Midtby / En dynamisk købstad
1. Vejbelægning Torvegade, Nørregade og forlængelse af Vestergade til Vesterport, samt Storegade fra Skansen til Nørregade. Nygade, Grydergade og Skolegade.
2. Fritid og Kultur (Varde Musik Teater)
3. Sommerland (Sommerlandslauget): Oplevelser
4. Sct. Nicolaiplads (Hvælvinger, urtehave? m.v.)
5. Varde købstad som fortsat handelsby
   a) Deltage i Torveaktivitetsgenerering (VK, VH + UR m.fl)
   b) Samarbejde mellem private, handel og erhvervsliv (Eks. Berlin bjørn, Randers hest => Varde laks?/Perle? - suppleret med kunstversioner) => Emne til "Mere liv i Varde Midtby" gruppen 
   c) Torvescene
6. Helhedsplan (Real Dania) - Handelsskolen, Torvegade, Engdraget (Detaljeret plan findes) inkl. månebrønd og månetårn og anden belægning i Torvegades sydlige del.
7. Legeplads Arnbjerg - Flyttes ned i park og frigøre P-areal eller anden målsætning + øvrige legemuligheder i Varde by
8. Julebelysning
9. Illuminering af træer
 
Deltage i/Events => "Sammen med andre":
a) Vardemessen (Bollig og fritidsmessen)
b) Julemessen (Soroptimister)
c) Varde Å Dag
d) Partnerskaber for byudvikl. med Kommunen
e) Mere aktivitet i Varde Midtby
f) Middelalderfestival
g) Torveaktivitetsgruppen
h) Julekalender (Filmfonden)
i) Sct. Hans
 
Nye potentielle events/aktiviteter
1. Julekalender
2. Folkedansere o.lign.
3. Markedsdag/-salg: Gårdsalg til byen (lokale produkter) 
4. Rollespil for børn og unge
5. Talemådeudstilling (Visualisering af gl. talemåder)
 
Sammenarbejdspartnere/-relationer:
1. Varde Kommune
2. Bevaringsforeningen
3. Poul Erik Bech
4. Varde Handel
5. ProVarde /Turismeorganisationen
6. Lokale foreninger
7. Sommerlandslauget
8. Vandrelaug/-foreninger
9. Minibyen
10. Ungerådet
11. Gymnasium/Handelsskole
12. Varde Fotoklub
13. Rotary
14. Round Table
15. Soroptimisterne
16. Fritidscentret
17. Grundejer- og boligejerforeninger
18. Sundhedshus/læger m.v.
19. Varde Musikteater => Smedeværkstedet / 7-kanten m.fl.

Vision:

En købstad, der har gode og interessante arbejdspladser, en dynamisk handel, og med basis i sin unikke placering og historie er og forbliver attraktiv for beboere, turister og tilflyttere gennem sit udtryk og sine aktiviteter, der er engagerende og involverende.

 

Mission:

Gennem initiativ, støtte og engagement i kunst, kultur og bynære naturaktiviteter skabe og understøtte en Vardestemning og -oplevelse som købstaden i naturen, som muliggør aktivitet og engagement, så der skabes relationer mellem mennesker i Varde købstad og til byens opland med handel og trafikale vilkår, der understøtter dette.

 

Aktivitet:

Gennem medlemskab, deltagelse og engagement i lokale foreninger sikre direkte bredt input af nye idéer fra borgerne og sikre sammenhængskraft i initiativer og aktiviteter, der bringes i dialog med kommunens embedsfolk hvor nødvendigt for at sikre realisering.

Lave katalog over idéer og udvælge dem vi i UR vil arbejde på at realisere først.

Lade ovenstående udmønte sig i en egentlig Udviklingsplan som udfærdiges i samarbejde med Varde kommune som køreplan for det fremtidige arbejde.